WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા ક્લિક કરો
खिलजी वंश कालक्रम - Rajasthan PTET

खिलजी वंश कालक्रम

खिलजी वंश
1290
जलालुदद्दीन फ़िरोज़ खिलजी
1296
अल्लाउदीन खिलजी
1316
सहाबुद्दीन उमर शाह
1316
कुतुबुद्दीन मुबारक शाह
1320
नासिरुदीन खुसरो  शाह
1320
खिलजी वंश स्माप्त
(शासन काल-30 वर्ष लगभग )

 

અમારી TELEGRAM ચેનલમાં જોડાઓ
Stay connected with www.rajasthanptet.in/ for latest updates
Sponsored ads.

No comments

Powered by Blogger.